☰ Menu 
Unia Europejska

 • Brak wyników ...

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" czy "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").


Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.

W związku z tym informujemy o spełnieniu zasad określonych w w/w rozporządzeniu. Poniżej więcej szczegółowych informacji:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PPHU InterCom_Plus Dariusz Ledniowski z siedzibą w Podrzecze 228, 33-386 Podegrodzie, NIP 7342697692, REGON 492892744, zwane dalej "Administratorem".
 2. Cel przetwarzania danych:
  Zbieramy tylko i wyłącznie podstawowe dane (np newslettera, formularza kontaktowego, zgłoszenia reklamacji bądź zamówienia) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.
 3. Odbiorcy danych osobowych:
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym czy dostawcom usług internetowych.
 4. Przekazanie danych osobowych:
  Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub organizacji międzynarodowych.
 5. Czas przetwarzania danych:
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
  Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
 6. Dostęp do danych osobowych:
  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  By uzyskać dostęp do swoich danych wyślij email na adres nie@icplus.pl.
 7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:
  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślij email na adres nie@icplus.pl.
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych:
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, każda osoba której dane osobowe dotyczą ma prawo do wycofania zgody.
  By cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wyślij email na adres nie@icplus.pl.
 9. Usunięcie danych osobowych:
  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych. Jednak żądanie takie nie może wywoływać negatywnych skutków w funkcjonowaniu Administratora (np należytego wykonania usług, rozpatrzenia reklamacji), nie może również być w sprzeczności z obowiązującymi przepisami (np sprawozdawczość finansowo księgowa).
  By usunąć swoje dane wyślij email na adres nie@icplus.pl.
 10. Przeniesienie danych osobowych:
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, każda osoba której dane osobowe dotyczą ma prawo do przeniesienia tych danych do innego operatora.
 11. Wniesienie skargi do organu nadzorczego:
  W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Skargę może wnieść w Państwie Członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  naruszenie ochrony danych osobowych oznacza takie naruszenie zasad bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  Administrator nie zbiera dodatkowych danych takich jak adresy IP, serwery użytkownika i nie stosuje tzw profilowania celem dopasowania zawartości. Zbierane są jedynie podstawowe dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, zgodnie z polityką cookies.

I. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji odnoszących się bezpośrednio do jego serwisów internetowych i usług, np.: zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje, ankiety (z zastrzeżeniem, że udzielenie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika) i konkursy (organizowane przez Administratora lub na jego zlecenie lub przy jego udziale); niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa - również podmiotów współpracujących z Administratorem, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na swoje konto e-mail. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczona jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.


II. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newsletterów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez serwisy internetowe należące do Administratora.

Pasuje do:
Testuj bez ryzyka
System e-icplus.pl
Szybki kontakt
Znajdź nas na Facebook

[X] Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

Kliknij by uruchomić chat