☰ Menu 
Unia Europejska

  • Brak wyników ...

Budowa centrum badawczego w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej, zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych, zbiornika szczelnego na wody opadowe, w związku z realizacją projektu pt. Utworzenie laboratorium do badania jakości i wydajności tonerów w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020.
Dot. zamówienia pn. budowa centrum badawczego w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej, zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych, zbiornika szczelnego na wody z opadowe, w związku z realizacją projektu pt. Utworzenie laboratorium do badania jakości i wydajności tonerów w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020.
Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia;  Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.  Przedmiotem zamówienia jest analiza działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza w ramach projektu pt.: "Przeprowadzenie audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski".

Termin składania ofert:
03.10.2016r. do godziny 12:00

Dokumentacja do zamówienia do pobrania poniżej:
Wyniki zapytania ofertowego:
PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia analizy działalności Spółki pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza w ramach projektu pt.: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
Została wybrana najkorzystniejsza oferta- Netrix Group sp. z o.o.
Dziękujemy za złożoną ofertę
Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Termin skladania ofert:
17.03.2016 r.

Dokumentacja do zamówienia do pobrania poniżej:
Wyniki zapytania ofertowego:
W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 18.03.2016 r. analizy ofert na przeprowadzenie proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. wyłoniono firmę Netrix Group Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie.
  
5
Testuj bez ryzyka
System e-icplus.pl
Szybki kontakt
Znajdź nas na Facebook

[X] Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

Kliknij by uruchomić chat